Archiwizacja danych

Zadbaj o stosowne bezpieczeństwo Swoich danych

  • Najgorsze, co może przytrafić się zarówno administratorowi dużego systemu informatycznego, jak i użytkownikowi komputera domowego, to utrata danych.
  • Może się to stać w wyniku uszkodzenia sprzętu (dysk twardy) bądź pomyłki człowieka (przypadkowe skasowanie plików z danymi).
  • Dodatkowo musimy liczyć się z działaniami destrukcyjnymi wszelkiego rodzaju wirusów, koni trojańskich i mniej lub bardziej doświadczonych włamywaczy (podłączenie do Internetu).
  • Warto także pamiętać o innych niebezpieczeństwach, takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna czy chociażby kradzież sprzętu komputerowego. Występują one dość rzadko, lecz ich skutki są katastrofalne.
  • Aby zabezpieczyć się przed nieodwracalną utratą cennych danych, które tworzyliśmy tygodniami, musimy zastosować środki zapobiegawcze w postaci archiwum danych lub kopii awaryjnych całego systemu.
  • Samo archiwum lub kopia awaryjna muszą być także odpowiednio zabezpieczone, żeby mogły przetrwać sytuacje awaryjne (przechowywane w innym pomieszczeniu niż sprzęt komputerowy, kilka kopii bezpieczeństwa w różnych budynkach itp.).
  • Specjalizujemy się w systemach Windows, Linux oraz urządzeniach osobistych takich jak telefony komórkowe.