Wsparcie techniczne

tel. 698-222-555
tel. 48 617-07-77

Wszelkie problemy związane z brakiem dostępu do Internetu prosimy zgłaszać na podane wyżej numery telefonów w dni powszednie w godz. 10:00-18:00, w sobotę w godz. 10:30-14:00.

Pamiętaj! Większość problemów z dostępem do Internetu rozwiązuje wyłączenie i ponowne włączenie urządzeń. Wykonaj te czynności przed kontaktem z nami.

Usługi związane z usunięciem przyczyn przerwy w dostępie do Internetu leżącej po stronie sieci POBIEDA.PL realizowane są bezpłatnie. Pozostałe zlecenia wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem.