Serwis komputerów

Wykonujemy usługi serwisowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne

Usługi w zakresie sprzętu komputerowego:

- diagnostyka jakości
- konserwacja
- naprawa
- modernizacja
- pomiary wydajności
- ocena skalowalności
- integracja systemów w zakresie sprzętowym
- instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych

Usługi w zakresie oprogramowania

- instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
- instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania firmą
- instalacja i konfiguracja oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo systemów oraz ważnych danych
- instalacja i konfiguracja serwerów bazodanowych
- instalacja i konfiguracja serwerów plików
- instalacja i konfiguracja bezpiecznych kanałów transmisyjnych VPN
- instalacja i konfiguracja oprogramowania specjalizowanego jak np. certyfikaty komercyjne i kwalifikowane
- pomiary wydajności
- ocena skalowalności integracja systemów w zakresie oprogramowania

Przed przekazaniem komputera do naszego serwisu należy:

 • Skompletować nośniki z oprogramowaniem do urządzeń zamontowanych w komputerze m.in. sterowniki do:

  • płyty głównej

  • karty dźwiękowej

  • karty graficznej

  • karty sieciowej

 • Wykonać kopię bezpieczeństwa ważnych danych na zewnętrznym nośniku np.:

  • pendrive

  • płyta DVD

  • zewnętrzny dysk twardy

Jeśli nie ma możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa danych we własnym zakresie należy poinformować osobę przyjmującą sprzęt do serwisu o istnieniu danych, których nie należy usuwać w trakcie prac serwisowych.

 

Porady użytkowania sprzętu komputerowego:

Konserwacja:

 • przeprowadzać konserwację sprzętu komputerowego, a w szczególności jednostki centralnej, ponieważ nadmierne ilości zgromadzonego kurzu mogą doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.

Programy antywirusowe oraz antyspamowe:

 • aktualizować bazy danych wirusów nie rzadziej niż raz w tygodniu

 • nie dopuszczać do wygaśnięcia licencji programu

 • stosować tylko jeden program antywirusowy w systemie operacyjnym aby nie doprowadzić do sytuacji zakleszczenia programów

Poczta elektroniczna (e-mail):

 • nie otwierać programów załączonych do listu jeśli pochodzą z nieznanego źródła

 • stosować program antyspamowy integrujący się z czytnikiem poczty elektronicznej

Oprogramowanie:

 • uruchamiać programy z legalnego źródła

 • programy nieznanego pochodzenia mogą zawierać w sobie wirusy

Kopia bezpieczeństwa:

 • w zależności od rodzaju danych przeprowadzać kopię bezpieczeństwa

 • przed przekazaniem sprzętu do serwisu należy wykonać kopie bezpieczeństwa danych na zewnętrznym nośniku ( np. płyta DVD, zewnętrzny dysk twardy)

Zasilanie:

 • sprzęt komputerowy należy przyłączać do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez listwę z zabezpieczeniem przeciążeniowym posiadającą funkcję dopuszczania z sieci elektrycznej napięcia nieszkodliwego dla sprzętu

 • dodatkowym zabezpieczeniem jest zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie komputera w przypadku zaniku napięcia

Diagnostyka:

 • sprawdzić nośniki danych w celu wczesnego wykrycia uszkodzonych sektorów (zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu)

Decydujące znaczenie w kwestii szybkości działania komputera ma prawidłowe dopasowanie poszczególnych elementów całego systemu komputerowego. Nasze długoletnie doświadczenie ze sprzętem komputerowym gwarantuje dobranie najlepszej jakości sprzętu w stosunku do charakteru zamówienia. W szczególności doradzamy naszym Klientom w uzyskaniu najlepszego wskaźnika jakości do ceny.